Releasekonsert: “Sangen fra katakombene”

SKRUK slepper si nyaste plate 3.nov.

SKRUK er stolt av å presentere si nyaste plate “Sangen fra Katakombene”.

Jakobsliturgien, verdens eldste liturgi i kontinuerlig tradisjon er i ferd med å forsvinne som aktiv praksis. Den synges på Jesu eget språk; arameisk, og den lever fortsatt i noen få miljøer i Syria, Tyrkia og Libanon.

Det kjente norske koret SKRUK har i samarbeid med Erik Hillestad og Kirkelig Kulturverksted skapt en kollasj av autentiske innslag fra liturgien og narrative sanger på norsk. Sangene gjengir dels metaforikk og trosuttrykk fra urkirken, dels forteller de om marginaliseringen og ekskluderingen den syriskortodokse kirken i vår tid er utsatt for. Programmet urframføres på Oslo World Music Festival under fanen ”Lyden av det hellige” og det utgis på CD samme dag.

Sjå FB-event for detaljar.